Informacja o plikach cookie

Zamknij [x]

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Więcej informacji

  Logowanie     Rejestracja  

INFORMACJA: Proszę wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi. Wszystkie pola są wymagane. Po rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.


Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Email:
Potwierdzenie adresu email:

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) dalej „RODO” informujemy że:

pokaż więcej

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ul. Staszica 1, 33–300 Nowy Sącz;

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu pod adresem e-mail: iod@pwsz-ns.edu.pl lub numerem telefonu: +48 (18) 443 45 45, +48 (18) 547 56 02.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na studia na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – czyli wyrażonej przez Panią/Pana zgody do czasu zakończenia procesu rekrutacji na studia; w razie przyjęcia na studia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres pełnych 2 lat kalendarzowych po roku w którym zakończyła się rekrutacja. W razie przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca usługi pocztowe - w celu doręczenia decyzji w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia. W razie przyjęcia na studia, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmioty współpracujące i świadczące usługi na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, na podstawie zwartych umów powierzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji na studia, przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9. Posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: sog@pwsz-ns.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ul. Staszica 1, 33–300 Nowy Sącz ; lub zgłosić osobiście po w/w adresem.

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Zaniechaj Rejestruj
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b10 Copyright (c) 2019 APR System